Veřejné hřiště Bukovice - Dětřichov

Provozní doba:                            

Po – Ne       8:00 - 20:00 hod

 

Určeno pro provozování her:        

volejbal, kopaná, košíková, tenis, nohejbal, florbal, házená, badmington, (pozemní) hokej

 

Cena:        

Hřiště je veřejnosti k dispozici bezplatně. Zpoplatněná je pouze rezervace sportoviště.

 

Podmínky rezervace:

  1. Uživatel si může sportoviště rezervovat pro svoji sportovní činnost.
  2. Je možné tak učinit osobně na pokladně Správy majetku města Jeseník, p.o. v místnosti 532, nebo 537 v administrativní budově na ul. Karla Čapka 1147/10 minimálně 2 pracovní dny předem v provozních hodinách.
  3. Aby rezervace byla platná, je třeba zároveň uhradit nevratný poplatek 120 Kč/hod, proti příjmovému dokladu.
  4. Začátek a konec doby rezervace bude vždy v celou hodinu.
  5. Rezervace budou zveřejňovány na informační tabuli u hřiště na aktuální týden. Rezervace na delší období budou evidovány a na vyžádání sděleny uživatelům na pokladně Správy majetku města Jeseník, p.o..   

 

Hrací doba uživatelů bez rezervace:

  1. Maximální hrací doba je 2 hodiny. Pokud po této době přijdou na hřiště další (noví) zájemci, jsou uživatelé povinni jim uvolnit hřiště. Pokud po zmíněné době nebudou jiní zájemci o hřiště, pak mohou uživatelé pokračovat až do té doby, než přijdou další zájemci.
  2. Pokud na hřiště přijdou uživatelé, kteří mají rezervaci, musí jim současní uživatelé hřiště uvolnit po dobu stanovené rezervace.
  3. Pokud hřiště využívají uživatelé, kteří mají hřiště rezervováno a po ukončení rezervační doby přijdou další (noví) zájemci, kteří chtějí hřiště využít, jsou uživatelé, kterým skončila rezervační doba, povinni hřiště uvolnit novým zájemcům a to ihned po skončení rezervační doby.

 

Smluvní správce provádějící údržbu hřiště a organizaci hrací doby:

Jan Brabenec, tel.: 777 130 076