Sportovní hřiště

Zajišťujeme správu dvou venkovních sportovišť:

1. fotbalového areálu na Dukelské ulici

2. hřiště pro sportovní hry v Bukovicích - Dětřichově

 

Areál na Dukelské ulici je využíván Fotbalovým klubem Jeseník. Širší veřejnost může sportoviště využít po domluvě s Fotbalovým klubem (viz. www.fotbaljesenik.cz).

 

Hřiště pro sportovní hry v Bukovicích - Dětřichově je veřejnosti k dispozici bezplatně během stanovené provozní doby. V případě zájmu je možné si hřiště za poplatek zarezervovat.