Byty a nebytové prostory

Pravidla pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku jsou k dispozici na www.jesenik.org

Žádosti o byt příjmá Oddělení majetku Městského úřadu Jeseník, pořadník zájemců vede Bc. Kamila Pecinová, tel.: 584 498 147, e-mail: kamila.pecinova@mujes.cz 

Obsazování bytů nájemci není v kompetenci naší organizace, ale podléhá výběru bytové komise a schválení Radou města.


Správa majetku města Jeseník p.o. zajišťuje výpočty nájemného a záloh spojených s užíváním bytů a nebytových prostorzpracování a změny nájemních smluv, přebírání a kontrolu předepsaných platebevidenci a vymáhání pohledávek, zpracování vyúčtování služeb, vedení evidence počtu nahlášených osob v bytě, vydávání potvrzení o výši nákladů na bydlení apod..

Kontaktní osobou pro tuto agendu je:

Anna Štrbová, tel.: 584 498 452, e-mail: anna.strbova@smmj.cz

Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 5. nadzemní podlaží, kancelář. č. 537

 

Naše organizace zajišťuje odstraňování závad a nedostatků předmětů nájmu, předávání nemovitostí novým nájemcům a vlastníkům.

Kontaktní osobou pro tuto agendu je:

Jiří Novák, tel.: 584 498 452, 733 739 929, e-mail: jiri.novak@smmj.cz

Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 5. nadzemní podlaží, kancelář. č. 537

 

V případě, že do 5i dnů nebylo reagováno na Váš podnět, nebo pokud nejste spokojeni s vyřízením Vašeho podnětu, kontaktujte ředitele:

Ing. Petr Žaža, tel.: 584 498 416, 733 739 930, e-mail: reditel@smmj.cz

Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 5. nadzemní podlaží, kancelář. č. 531

 

Havárie, poruchy, poškození hlaste prosím neprodleně po zjištění, nejlépe telefonicky, bez ohledu na pracovní dobu.