Krátkodobé pronájmy společenských prostor

Veřejnosti nabízíme k pronájmu společenské a konferenční prostory.

Kapacita společenského sálu a konferenčních prostor

Společenský sál o ploše cca 650 m2 a kapacitě až 570 osob (500 osob v sále, 70 osob na balkóně) je vůbec největším sálem v našem regionu. K dispozici jsou dvě zasedací místnosti. "Velká zasedací místnost" o ploše 178 m2 (cca 80míst k sezení) a "malá zasedací místnost" o ploše 61 m2 (cca 30míst k sezení). Komfortně je řešený i prostor vestibulu sálu se šatnou a recepcí.

 

Poskytované služby

Zapůjčení stolů a židlí je zakalkulováno v ceně pronájmu společenského sálu. Naše organizace pro Vás bezplatně zajistí uspořádání stolů, židlí a ostatních zařízení, které si od nás případně pronajmete. V případě potřeby jsme pro Vás schopni bezplatně rozšít velikost plochy jeviště.

Během Vaší akce a její přípravy Vám bude k dispozici náš pracovník inspekční služby a pracovník údržby. Pracovník inspekční služby Vám společenské prostory k užívání předá a po skončení akce od Vás prostory opět převezme. Pracovník údržby Vám umožní napojení Vašich zařízení na instalace naší budovy (zvuková aparatura, světelné efekty, apod.), zajišťuje pro Vás obsluhu osvětlení sálu a ostatních prostor, případně ovládá zvukovou kabinu, operativně řeší komplikace při výpadku proudu či havárie způsobené účastníky Vaší akce.

Za mírný poplatek Vám zapůjčíme bezdrátové mikrofony pro ozvučení, případně dataprojektor s promítacím plátnem a flipchart. Zajišťujeme úklid pronajatých prostor a likvidaci Vašeho odpadu.

Forma zajištění cateringu pro Vaši akci je čistě Vaší volbou (naše organizace službu nezajišťuje), nicméně někteří nájemci využívají služeb restaurace v budově provozované jedním z našich nájemců http://www.nakopci.eu/

 

Povinnosti pořadatele akce dle požadavků požární ochrany

Protože společenský sál je tzv. shromažďovacím prostorem, zákonné požadavky požární ochrany kladou na pořadatele akce větší zodpovednost, než mnozí vědí. Pořadatel akce, které se účastní více než 200 osob, je povinen zřídit tzv. požární hlídkuNaše organizace tuto službu neposkytuje, ani není schopna se na jejím výkonu spolupodílet (naši pracovníci přítomni během Vaší akce, mají za úkol vykonávat jiné činnosti související s požární bezpečností). Je tedy na Vás, abyste si požární hlídku zajistili.

Všichni členové požární hlídky musí být proškoleni k tomu oprávněnou odborně způsobilou osobou. Na vyžádání jsme schopni Vám takovou osobu doporučit. 

Identifikační kartu společenského sálu, kde jsou uvedeny potřebné informace pro požární hlídku, si můžete stáhnout zde:

Identifikační karta - společenský sál.pdf (3046246)

 

Objednávky, kalkulace

V případě Vašeho zájmu o pronájem sálu a konferenčních prostor můžete nahlédnout do našich ceníků (viz. odkazy níže), nebo přímo kontaktujte naši recepci 

Petra Špačková , Eva Janíková,  tel.: 584 498 485, 734 209 701, e-mail: recepce@smmj.cz

Kolegyně pro Vás cenovou kalkulaci dle našeho platného ceníku spočítá.

Objednávky je možné učinit pouze na základě odsouhlasení naší nabídky, a to písemnou formou, přípustná je i objednávka zaslaná e-mailem. Akceptovány jsou pouze objednávky fyzických osob starších 18 let a v případě obchodních společností a organizací objednávky provedené jejím statutárním orgánem (jednatelem).

 

Komerční akce

Ceny za pronájem společenského sálu se odvíjí od skutečnosti, zda se jedná o akci komerční či nekomerční.

V případě komerčních akcí je pak rozlišován typ akce, roční období, cena se také liší pokud se akce koná během naší standartní pracovní doby, ve večerních hodinách, o víkendu, nebo ve svátek. V případě pronájmu části sálu poskytujeme u komerčních akcí slevy z nájmu, náklady na služby jsou stejné jako v případě pronájmu sálu celého. Cena pronájmu sálu se stanovuje i za dobu, po kterou Vaši akci připravujete a za čas, který v sále strávíte po ukončení Vašeho programu do doby vyklizení sálu a předání prostor našemu pracovníkovi.

 

Nekomerční akce

Rada města Jeseník dne 28.4.2014 schválila zvýhodněný ceník pronájmu společenského sálu a ostatních společenských a konferenčních prostor v administrativní budově na ul. K. Čapka 1147/10 pro nekomerční kulturní a společenské akce (ke stažení v části "Ceníky"). Díky schválenému opatření jsme schopni Vám sál a ostatní společenské prostory nabídnout za zvýhodněných podmínek. U nekomerčních kulturních a společenských akcí nebudeme požadovat částky za dobu přípravy akce a za dobu od ukončení akce do vyklizení pronajatých prostor, dále příplatky za pronájem prostor ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích, částky za úklid a další režijní poplatky. Využití zvýhodněné nabídky je možné na základě čestného prohlášení organizátora nekomerční akce. Formulář čestného prohlášení je k dispozici ke stažení zde:

Dotazník - čestné prohlášení 2014-05-01.docx (18328)

Zvýhodněné ceny platí dle usnesení rady i pro příspěvkové organizace města Jeseník.

Pokud pořádáte nekomerční kulturní a společenskou akci a i zvýhodněná cena za pronájem sálu je pro Vás příliš vysoká, můžete požádat Radu města o prominutí nájemného, případně i služeb. Je možné, že Vám vedení města vyjde vstříc. Aby Vaše žádost mohla být Radou města projednána, je třeba doručit ji v písemné formě s uvedením všech potřebných skutečností minimálně 1 měsíc před samotnou akcí buď naší organizaci, nebo přímo Městskému úřadu, Odboru stavebního úřadu, majetku a investic, Ing. Lence Vinklerové, tel.: 584 498 115, e-mail: lenka.vinklerova@mujes.cz

 

Ceníky

Zvýhodněný ceník pronájmu společenských prostor je k dispozici ke stažení zde:

IPOS - zvýhodněný ceník společenských prostor - 2014-05-01.docx (21789)

Komerční ceník pronájmu společenského sálu je k dispozici ke stažení zde:

IPOS - komerční ceník velkého sálu - 2014-05-01.docx (23502)

Komerční ceník pronájmu zasedacích místností je k dispozici ke stažení zde:

IPOS - komerční ceník zasedacích místností - 2014-05-01.docx (25588)