O nás ...

Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace města Jeseník ke dni 30.4.2017 ukončila činnost na základě rozhodnutí zřizovatele. Veškeré činnosti byly převedeny na zřizovatele, kterým je Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 79001 Jeseník, IČ 00302724.

 

 

Správa majetku města Jeseník je příspěvková organizace zřízená Zastupitelstvem města Jeseníku.

Předmětem naší činnosti je zajištění správy, údržby a provozování nemovitostí ve vlastnictví města Jeseník. Majetek ve správě naší příspěvkové organizace je vymezen ve "zřizovací listině". Spravujeme velkou část bytového a nebytového fondu města Jeseník, administrativní budovu na ul. K.Čapka 1147/10 (označovanou také jako "IPOS" či "Pentagon"), sportovní halu a fotbalový areál na Dukelské ulici, sportovní hřiště v Bukovicích - Dětřichově, obchodní centrum Alkrón a hotel Slovan.