O nás ...

Správa majetku města Jeseník je příspěvková organizace zřízená Zastupitelstvem města Jeseníku.

Předmětem naší činnosti je zajištění správy, údržby a provozování nemovitostí ve vlastnictví města Jeseník. Majetek ve správě naší příspěvkové organizace je vymezen ve "zřizovací listině". Spravujeme velkou část bytového a nebytového fondu města Jeseník, administrativní budovu na ul. K.Čapka 1147/10 (označovanou také jako "IPOS" či "Pentagon"), sportovní halu a fotbalový areál na Dukelské ulici, sportovní hřiště v Bukovicích - Dětřichově, obchodní centrum Alkrón a hotel Slovan.

 

Organizační struktura

Radomíra Beierová, pověřená řízením příspěvkové organizace

Jiří Novák, provozní technik /  řešení oprav, předávání a přebírání uvolněných bytů a nebytových prostor

Anna Štrbová, odborný referent byty, nebytové prostory / příprava nájemních smluv, vyúčtování plateb, správa pohledávek

Petra Špačková, účetní / účetní agenda, mzdy, personalistika